ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อผมอธิษฐาน ผมมักจะแค่ต้องการให้พระเจ้าทำในสิ่งที่ผมต้องการ แต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมมากที่สุดสำหรับคนรอบข้างผม หรือเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินพระเจ้า ผมไม่ชอบที่จะได้ยินว่าพระเจ้าบอกเปาโลว่าเปาโลขอเพียงพอแล้วที่จะให้พระเจ้าช่วยจากปัญหาของเขา แต่เปาโลจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าพลังแห่งพระคุณและความเมตตาของพระเจ้าเพียงพอที่จะช่วยเขา แม้ในเวลาที่ยากลำบาก ผมรู้ว่าผมก็ต้องเรียนรู้บทเรียนนี้เช่นเดียวกัน น่ากลัวนะครับ ผมต้องการที่จะให้พระเจ้าทำให้ทุกสิ่งดีและเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับผม แต่ผมก็ต้องจำไว้ว่าผมเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ถ้าผมจะเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดของผมแล้ว ผมต้องปล่อยความต้องการของตัวเองไปตามคำตอบของพระเจ้า และทำงานของพระเจ้าเพื่อช่วยคนอื่นผ่านตัวผม ไม่ว่าผมต้องสูญเสียอะไรก็ตาม แบบนั้นแหละ ที่ผมจะสามารถรู้อย่างแท้จริงว่าพระคุณของพระองค์ก็เพียงพอแล้วสำหรับผม!

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่รักและอดทน ขอทรงปกป้องใจของข้าพระองค์จากท้อใจในเวลาที่ยากลำบาก และขอทรงปกป้องใจจากความหยิ่งยะโสในเวลาที่ดี ข้าพระองค์รู้ว่าถ้าไม่มีพระองค์ ข้าพระองค์ก็ไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ถาวรเลย ขอบพระคุณที่ให้ความหวังมั่นคงที่จะอยู่กับพระองค์ในสวรรค์เพราะพระคุณและกำลังของพระองค์ที่แบ่งปันให้ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น