ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูทรงเป็นความชอบธรรม ความบริสุทธิ์ของเราและพระองค์เสียสละตัวเองเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากบาป ลองมาใคร่ครวญถึงคำพูดเหล่านั้นดูนะครับ ความชอบธรรม — คือความสามารถในการยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและได้รับการประกาศว่าเป็นอิสระจากความผิด ความบริสุทธิ์— คือลักษณะและธรรมชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงสง่าราศีของสวรรค์ การทรงไถ่ — คือของขวัญแห่งเสรีภาพที่ซื้อมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมาก คริสเตียนไม่ได้สมบูรณ์แบบ? อืม! ก็จริงนะครับ แต่เพราะความเสียสละของพระเยซู เรารู้ว่าในสายตาของพระเจ้าเราเป็นคนชอบธรรม บริสุทธิ์และได้รับการไถ่ นี่ไงล่ะครับ คือสิ่งที่เราเรียกว่าพระคุณพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้มีปัญญาและมีความเมตตา ข้าพระองค์จะขอบพระคุณ สำหรับของขวัญแห่งพระเยซูได้อย่างไร? ความรักของพระองค์ในการกำหนดแผนการที่จะส่งพระเยซู ผู้ที่พระองค์เสียสละให้กลายเป็นมนุษย์ และพระองค์เป็นผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมาน เมื่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างฆ่าพระเยซู เป็นความรักที่มากความเข้าใจ แต่ในหัวใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทำสิ่งเหล่านี้เพราะพระคุณความรักของพระองค์ และข้าพระองค์อยากจะขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ตลอดไป อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น