ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"วันนี้คุณมีแผนจะทำอะไรหรือ" ถ้าคุณเป็นเหมือนกับผม คุณก็จะพยายามวางแผนอย่างดีที่สุด เช่น มีการนัดพบปะผู้คนล่วงหน้า เพื่อจะได้พูดคุยถึงว่า พวกเขาต้องการอะไร กังวลเรื่องอะไร หรือหารือเรื่องโน้นเรื่องนี้ แต่เราต้องไม่หลงตัวเอง ต้องจำไว้ว่าใจ แผนเหล่านั้นจะไม่มีค่าอะไรเลย ถ้าไม่ได้เป็นแผนงานที่มาจากพระบิดาของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระบิดาผู้ชอบธรรม โปรดอวยพรข้าพเจ้าในวันนี้ที่จะตัดสินใจทุกอย่างตามใจพระองค์ ผมรู้ดีว่าทุกๆลมหายใจเข้าออกเป็นของขวัญจากพระองค์ และทุกๆความสำเร็จในชีวิตก็มาจากพระคุณของพระองค์ โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ และโปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะไม่เดินออกนอกลู่นอกทางของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น