ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งผลที่ตามมาของการต่ต้าน คือความยุติธรรมของในตัวของมันเอง การต่อต้านก็ทำให้เกิดผลที่ไม่ดีและความชั่วร้ายก็เป็นโทษที่เลวร้ายที่สุดของตัวมันเอง เมื่อเรามองพระเจ้าผู้เมตตาของเรามาตั้งแต่อดีต แล้วทำไมเรายังจะเลือกทางอื่น ที่ไม่ใช่ทางของพระองค์อีกล่ะครับ? ตอนแรกๆ อาจจะดูเหมือนยาก แต่ในระยะยาวก็ไม่มีทางไหนเลือกที่ดีเทียบได้กับทางของพระเจ้านะครับ!

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งความยุติธรรมและความเมตตา ขอบพระคุณสำหรับการช่วยเหลือข้าพระองค์โดยพระคุณของพระองค์ ขอบพระคุณที่สัญญาว่าจะพิพากษาโลกด้วยความเมตตาและความยุติธรรม ในพระองค์และพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่ข้าพระองค์จะรู้จักความถูกต้องและเป็นธรรม ข้าพระองค์ร้องขอต่อพระองค์ โอพระเจ้า เพื่อความยุติธรรมและการปลดปล่อยของพระองค์สำหรับคนที่กำลังถูกกดขี่ เยาะเย้ย และข่มเหง ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น