ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่เคยหวงของดีๆที่พระองค์มีเลย ความจริงแล้ว พระบิดาชอบที่จะให้ของขวัญกับลูกๆของพระองค์ ของขวัญพวกนี้ครอบคลุมหมดทุกด้าน เป็นสิ่งที่พระองค์เต็มใจให้ รู้ได้อย่างไร ก็ดูได้จากสามเรื่องนี้ 1. พระเจ้าอวยพรเราซ้ำแล้วซ้ำอีก 2. เราเห็นว่าพระเจ้าอวยพรคนของพระองค์ตั้งแต่อดีตมา 3. พระคำของพระเจ้าสัญญาว่าจะเป็นจริง พระเจ้าไม่เคยหวงสิ่งใดจากเรา แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์ละ ไม่มีใครในพวกเราที่บริสุทธ์หรอก นอกจากพระคริสต์เท่านั้น และพระเจ้าก็มองว่าเราเป็นลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ เมื่อเราติดตามพระเยซูตลอด(โคโลสี 1:21)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณสำหรับพระพรมากมายที่พระองค์เทเข้ามาในชีวิต ข้าพเจ้าจะไล่เรียงแต่ละอย่างออกมาในวันนี้ (เขียนสิ่งที่เราอยากขอบคุณออกมา) แต่พระบิดาเจ้าข้า สิ่งที่อยากขอบคุณที่สุดคือของขวัญชิ้นพิเศษคือพระเยซูพระบุตรของพระองค์ และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น