ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีเพลงเก่าที่ร้องไว้ว่า "โอ้ ความรัก อยู่ที่ไหน" ความรักอยู่กับพระเจ้า ความรักมาจากพระเจ้า ความรักเป็นลักษณะของพระเจ้า ความรักเป็นของพระเจ้า คุณอยากเป็นคนที่มีความรักมากขึ้นไหม อยากหาความหมายที่ยิ่งใหญ่ในความรักของคุณไหม คุณอยากรู้ว่าจะรักคนที่ไม่น่ารักให้มากขึ้น ต้องทำอย่างไรใช่ไหม มองไปที่พระเจ้าสิครับ แต่ว่าเราจะเห็นพระเจ้าอย่างชัดเจนได้ที่ไหรล่ะครับ ก็ดูที่พระเยซูยังไงครับ ดังนั้นให้เราดูว่าพระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์ผ่านมาทางองค์พระเยซูคริสต์อย่างไร ก็ให้เราทำอย่างนั้นด้วยนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์อยากที่จะอวดว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ โดยการรักคนอื่นมากขึ้น ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ในการที่แสวงหาที่จะทำตามตัวอย่างของพระเยซู ในการปฎิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรัก อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น