ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีเพลงเก่าที่ร้องไว้ว่า "โอ้ ความรัก อยู่ที่ไหน" ความรักอยู่กับพระเจ้า ความรักมาจากพระเจ้า ความรักเป็นลักษณะของพระเจ้า ความรักมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า คุณอยากเป็นคนที่มีความรักมากขึ้นไหม อยากหาความหมายที่ยิ่งใหญ่ในความรักของคุณไหม คุณอยากรู้ว่าจะรักคนที่ไม่น่ารักได้อย่างไรไหม มองไปที่พระเจ้าสิ แต่ว่าเราจะเห็นพระเจ้าอย่างชัดเจนได้ที่ไหน ก็ดูที่พระเยซูไง ดังนั้นให้เราดูว่าพระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์ผ่านมาทางพระเยซูยังไง ก็ให้เราทำอย่างนั้นสิ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าอยากที่จะอวดว่าพระองค์เป็นพระบิดาของข้าพเจ้า ด้วยการรักคนอื่นมากขึ้น โปรดอวยพรข้าพเจ้าที่พยายามทำตามตัวอย่างของพระเยซู ในการปฎิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรัก อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change