ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนที่ไม่มีความรักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เป็นสิ่งง่ายๆ ไม่ต้องพูดอะไรมากก็คงเข้าใจนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดอวยพรให้ข้าพระองค์มีจิตใจที่รัก และมีชีวิตที่แบ่งปันความรักของพระองค์อย่างมีเมตตาต่อคนอื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น