ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายสิ่งที่เราคาดหวังและวาดฝันไว้มักจะไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่จินตนาการไว้ แต่มีอย่างหนึ่งที่ดีเกินกว่าที่เราจะสามารถจินตนาการหรือวาดฝันได้ เมื่อพระเยซูกลับมาเพื่อพาเรากลับบ้านไปอยู่กับพระบิดาของเรา ซึ่งดีเกินกว่าที่เราจะสามารถขอ จินตนาการ หรือคิดฝันได้ — พระเยซู โปรดทรงเสด็จมา!

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอบพระคุณที่รู้จักข้าพระองค์ก่อนที่เวลาจะเริ่มขึ้น ขอบคุณที่สรรสร้่างข้าพระองค์ในท้องของแม่ ขอบคุณสำหรับการส่งพระเยซูมาจ่ายค่าไถ่บาปของข้าพระองค์ และขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับวันที่พระเยซูจะมาถึง เพื่อพาข้าพระองค์กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ตลอดไป อธิษฐานผ่านพระผู้ช่วยให้รอดผู้มีชัยชนะ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น