ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือการตระหนักว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าสร้างเพื่อที่พระองค์ให้เรารับใช้และช่วยเหลือคนอื่นๆ การใช้ชีวิตด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแบบพระเยซูไม่ได้เป็นเพียงการทำตามกฎทองเท่านั้น แต่เราทำมากกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งคือ — เราปฏิบัติต่อผู้อื่นดีกว่าที่เราทำต่อตัวเอง พระองค์สั่งให้ทำเช่นนี้เพราะเราไม่มีค่าหรือไม่เหมาะสมหรือเปล่าครับ? ไม่ใช่นะครับ! พระเยซูทรงควรค่าและมีสง่าราศี แต่พระองค์เลือกที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นดีกว่าตัวเอง เมื่อพระองค์เสียสละตัวเองเพื่อแลกกับพวกเขา นี่เป็นมาตรฐานที่สูงนะครับ เป็นมาตรฐานที่ยาก ไม่ได้มีไว้สำหรับคนขี้ขลาด แต่เป็นสง่าราศีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (คำแนะนำ: อ่านลงไปถึงข้อ 10 และจำไว้ว่าคนซื่อสัตย์จะได้รับรางวัลแบบเดียวกัน)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่รับข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์และมีค่าต่อพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะเห็นตัวเองในแบบที่พระองค์มอง และในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์คนหนึ่ง ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะรับใช้ผู้อื่นในแบบที่จะช่วยให้พวกเขาได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น