ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเป็น "คนแสวงหาพระเจ้า" ไหมครับ? ในประวัติศาสตร์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งต่างๆ กำลังไปได้ด้วยดี หรือในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด พระเจ้าไม่เห็นว่าคนจะแสวงหาพระองค์ แต่พระองค์กำลังมองหา! พระองค์ค้นหา! พระองค์เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ! เช่นเดียวกับที่พระเจ้าเดินกับอดัมและเอวา ในเวลาเย็นวันก่อนที่บาปจะเข้ามาทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้า พระเจ้าปรารถนาที่จะเดินไปกับเรา แต่พระองค์กำลังมองหาผู้ที่มีหัวใจที่อยากจะแสวงหาพระองค์ในชีวิตของพวกเขา ดังนั้นให้เราอยากที่จะแสวงหานะครับ!

Thoughts on Today's Verse...

Are you a "God-seeker"? Through much of history, especially when things are going well or in times of great wickedness, God has not found many who seek after him. But he's looking! He's searching! It matters to him! Just as God walked with Adam and Eve in the cool of the day before sin destroyed their relationship, God longs to walk with us. But he's looking for those whose hearts are yearning for his presence in their lives. So let's yearn!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ค้นหา กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจ จิตใจของข้าพระองค์อยากแสวงหาเพื่อที่จะรู้จักพระองค์ และเป็นที่รู้จักของพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยวันที่ข้าพระองค์จะอยู่ต่อหน้าพระองค์ จนกว่าจะถึงวันนั้น ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยในชีวิตของข้าพระองค์ และให้ข้าพระองค์มีลักษณะตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอให้คนอื่นได้เห็นชีวิตของข้าพระองค์และรู้ว่าข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์ และข้าพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อยกย่องพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Searching Father, Almighty King, my heart yearns to know you and to be known by you. I look forward to the day that I see you face to face. Until that day, please show your presence in my life and do your will in my character. May others see my life and know that I am your child and that I live to exalt your holy name. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 53:2

ความคิดเห็น