ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเป็น "คนแสวงหาพระเจ้า" ไหมครับ? ในประวัติศาสตร์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งต่างๆ กำลังไปได้ด้วยดี หรือในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด พระเจ้าไม่เห็นว่าคนจะแสวงหาพระองค์ แต่พระองค์กำลังมองหา! พระองค์ค้นหา! พระองค์เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ! เช่นเดียวกับที่พระเจ้าเดินกับอดัมและเอวา ในเวลาเย็นวันก่อนที่บาปจะเข้ามาทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้า พระเจ้าปรารถนาที่จะเดินไปกับเรา แต่พระองค์กำลังมองหาผู้ที่มีหัวใจที่อยากจะแสวงหาพระองค์ในชีวิตของพวกเขา ดังนั้นให้เราอยากที่จะแสวงหานะครับ!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ค้นหา กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจ จิตใจของข้าพระองค์อยากแสวงหาเพื่อที่จะรู้จักพระองค์ และเป็นที่รู้จักของพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยวันที่ข้าพระองค์จะอยู่ต่อหน้าพระองค์ จนกว่าจะถึงวันนั้น ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยในชีวิตของข้าพระองค์ และให้ข้าพระองค์มีลักษณะตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอให้คนอื่นได้เห็นชีวิตของข้าพระองค์และรู้ว่าข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์ และข้าพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อยกย่องพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น