ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าผู้สร้างจักรวาลรักเรา พระองค์รู้จักเราเป็นการส่วนตัว พระบิดาในสวรรค์เอาใจใส่เราอย่างยิ่ง แม้ว่าพระเจ้ารู้จุดอ่อนและความบาปของเรา แต่พระองค์ก็ยังยอมที่จะจ่ายค่าไถ่ที่สูงลิบลิ่วเพื่อเรา แม้ว่าบางครั้งเราอ่อนแอและดื้อรั้น พระองค์ก็ยังรักเรา ยกโทษให้เรา และรับเรากลับมาหาพระองค์เมื่อเรายินยอมที่จะสารภาพความผิดบาปและกลับบ้านมาหาพระองค์ ดังนั้นถ้าพระเจ้ารักเมตตาเราอย่างไม่เสื่อมคลาย ไม่เปลี่ยนแปลง แล้วเราจะนิ่งเฉยไม่แบ่งปันความรักนั้นให้แก่กันและกันได้หรือ

Thoughts on Today's Verse...

We are loved by the Creator of the Universe. He knows us personally. Our Heavenly Father cares about us tremendously. Although God knew about our weaknesses and sinfulness, he was willing to pay a terrible price to redeem us. Even though we are sometimes weak or rebellious, he loves us, forgives us, and welcomes us back when we are willing to confess our sins and come home to him. So if God has consistently, faithfully, and graciously loved us, how can we not share that love with each other?

คำอธิษฐาน

ข้าแต่อับบาพระบิดา ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่สุดแสนจะวิเศษและเปี่ยมไปด้วยเมตตา โปรดเทความรักนั้นลงมาในจิตใจของข้าพเจ้าต่อไปผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้จักอภัย อดทน รวมทั้งเสียสละ ด้วยความรักต่อบรรดาลูกๆของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, Abba Father, for your awesome and gracious love. Please continue to pour that love into my heart through your Holy Spirit. Please help me be more forgiving, patient, and sacrificial in my love to your children. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 4:11

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change