ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ คนสามารถเห็นพระเจ้าได้ในบ้านของผม พระบิดาแห่งจักรวาลอยู่ในคริสตจักรของผม คนเห็นความรักของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ในชีวิตของผม มันจะเป็นไปได้ยังไง ก็เมื่อผมรักคนที่อยู่รอบข้าง และเมื่อพวกเขาก็รักผมด้วย เมื่อเราเลือกที่จะรัก แทนที่จะเป็นคนใจแคบ ไม่ยอมอภัย ชอบตัดสิน และก้าวร้าว เท่านี้ คนก็จะเห็นถึง ความสมบูรณ์แบบ ฤทธิ์อำนาจ การสถิตย์อยู่ของพระเจ้าในชีวิตเราแล้ว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดทำให้คนเห็นถึงความสมบูรณ์แบบ ฤทธิ์อำนาจ และการสถิตย์อยู่ของพระองค์ ผ่านทางความรักที่ข้าพเจ้าแสดงออกต่อบรรดาลูกๆของพระองค์ และความรักที่พวกเขามีต่อกันและกัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น