ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

น่าแปลกไหมล่ะครับ ที่หลายคนอ้างว่าพระเจ้าอยู่ข้างพวกเขา พระเจ้าถูก "อ้าง" ถึงโดยผู้ที่ต้องการที่จะบังคับการมีทาส ผู้ที่มีอคติ โกหก ติดสินบนเจ้าหน้าที่ หน้าซื่อใจคด ไม่มีความยุติธรรม และ"ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" แต่พระเจ้าทรงทำการทดสอบง่ายๆ โดยบอกว่า : ทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดี แสวงหาสิ่งที่ดี ถ้าไม่เช่นนั้นท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา! ในคำพูดของผู้เผยพระวจนะอาโมส นั่นหมายถึงความเสมอภาคสำหรับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในศาล ในตลาด และในสถานที่นมัสการ ถ้าเราอ้างว่าพระเจ้าอยู่ข้างเรา เราควรที่จะเข้าใกล้ข้างพระองค์ เข้าใกล้ด้านความดี ความยุติธรรม และความเมตตาเหมือนที่พระเจ้าบอก

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เต็มไปด้วยความเมตตาและความรักของความยุติธรรมและความเป็นธรรม สรรเสริญพระองค์สำหรับความห่วงใยของพระองค์ต่อผู้ที่ถูกลืม โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในข้าพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์รู้ตัวเมื่อข้าพระองค์อยู่ข้างความชั่วร้ายและการกดขี่ข่มเหง และทรงให้ข้าพระองค์จะทำงานเพื่อความรอดของคนอื่นๆ ของวัฒนธรรมของข้าพระองค์และของโลกของข้าพระองค์ — ไม่เพียงแต่ความรอดนิรันดร์ แต่ความรอดจากสิ่งชั่วร้ายและความเกลียดชังที่มีมากมาย ขอให้รุ่งอรุณแผ่นดินของพระองค์สดใสมากขึ้นในโลกของเรา เช่นเดียวกับในใจของพระองค์ และพระประสงค์สำหรับเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น