ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางของเรา! พระองค์เป็นศูนย์กลางที่เราต้องกลับมาหา แทนที่จะพยายามเพิ่มเติมความจริงแห่งพระเยซู เราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและไว้วางใจได้ในความเชื่อที่เหมือนเด็กๆ แต่ความเชื่อที่เหมือนเด็กนั้น ต้องได้รับการบำรุงและทำให้เติบโต เมื่อพระเยซูเป็นศูนย์กลางของเรา และจิตใจเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ เราจะเห็นว่าความเชื่อของเราเข้มแข็งและเห็นว่าพระเยซูเป็นจริงมากขึ้นกว่าที่เคย

Thoughts on Today's Verse...

Jesus is our center! He is the hub around which we turn. Rather than trying to add on to the truth of Jesus, we must learn to accept it and trust it in child-like faith. But that child-like faith must be nourished and grown. As Jesus remains our central focus and our hearts remain thankful to God for his grace, we will that our faith is strengthened and that Jesus is more real than ever.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีตาที่มองเห็นความชั่วร้ายและหลีกเลี่ยงมัน ขอทรงให้สติปัญญาที่ข้าพระองค์จะรู้ว่าการสอนเท็จและหลอกลวงเป็นอย่างไร ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีชีวิตที่ขอบพระคุณแห่งความบริสุทธิ์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถอยู่ในพระเยซูเพื่อเกียรติและพระสิริของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous God, please give me eyes to see evil and avoid it. Please give me wisdom to know deceptive and false teaching when it is placed before me. Empower me to live a thankful life of holiness so that I can live in Jesus to your honor and glory. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 2:6-7

ความคิดเห็น