ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางของเรา! พระองค์เป็นศูนย์กลางที่เราต้องกลับมาหา แทนที่จะพยายามเพิ่มเติมความจริงแห่งพระเยซู เราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและไว้วางใจได้ในความเชื่อที่เหมือนเด็กๆ แต่ความเชื่อที่เหมือนเด็กนั้น ต้องได้รับการบำรุงและทำให้เติบโต เมื่อพระเยซูเป็นศูนย์กลางของเรา และจิตใจเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ เราจะเห็นว่าความเชื่อของเราเข้มแข็งและเห็นว่าพระเยซูเป็นจริงมากขึ้นกว่าที่เคย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีตาที่มองเห็นความชั่วร้ายและหลีกเลี่ยงมัน ขอทรงให้สติปัญญาที่ข้าพระองค์จะรู้ว่าการสอนเท็จและหลอกลวงเป็นอย่างไร ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีชีวิตที่ขอบพระคุณแห่งความบริสุทธิ์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถอยู่ในพระเยซูเพื่อเกียรติและพระสิริของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น