ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับ คนสามารถเห็นพระเจ้าได้ในบ้านของผม พระบิดาแห่งจักรวาลอยู่ในคริสตจักรของผม คนเห็นความรักของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ในชีวิตของผม ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นยังไงน่ะเหรอครับ ก็เมื่อผมรักคนที่อยู่รอบข้าง และเมื่อพวกเขาก็รักผมด้วย เมื่อเราเลือกที่จะรัก มากกว่าที่จะเป็นคนใจแคบ ไม่ยกโทษให้คนอื่น ชอบตัดสินคนอื่น และก้าวร้าว เท่านี้ ความบริบูรณ์ ฤทธิ์อำนาจ การสถิตย์อยู่ของพระเจ้าก็จะอยู่ด้วยกับเรา

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดา ขอทรงโปรดให้คนรู้จักความบริบูรณ์ ฤทธิ์อำนาจ การสถิตย์อยู่ของพระองค์ ผ่านความรักที่ข้าพระองค์มีต่อบรรดาลูกของพระองค์ และความรักที่พวกเขามีต่อกันและกัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น