ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามักจะพูดเกี่ยวกับสิทธิของการเป็นลูกของพระเจ้า — การให้อภัย ความรอด และอนาคตในสวรรค์กับพระองค์ ของขวัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และชัยชนะที่ดีที่สุดเมื่อพระคริสต์มา หนึ่งในสิทธิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้รับ ก็คือโอกาสที่เราจะทำให้คนที่ไม่ชอบและเกลียดเราได้เห็นว่าเราสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของพระเจ้า ใครก็สามารถตอบสนองความเกลียดด้วยความเกลียดได้ แต่สำหรับคนที่เป็นลูกของพระเจ้า เราต้องตอบสนองความเกลียดด้วยการอวยพรแก่ศัตรูของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอขอบพระคุณที่ทรงรกข้าพระองค์ ตั้งแต่เมื่อข้าพระองค์ยังเป็นศัตรูกับพระองค์ ขอบพระคุณที่ยอมเสี่ยงให้พระบุตรของพระองค์มาตาย เพื่อให้ข้าพระองค์โอกาสที่จะยอมรับหรือปฏิเสธความรักของพระองค์ ขอทรงโปรดเทความรักของพระองค์ในหัวใจของข้าพระองค์ดังที่ทรงสัญญาไว้ เพื่อข้าพระองค์จะรักแม้กระทั่งศัตรูของข้าพระองค์ เหมือนที่พระองค์รักข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของของขวัญแห่งความรักที่ดีที่สุดของพระองค์ พระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น