ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ขอทรงเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ โอ พระเจ้า" "ขอทรงเพิ่มกำลังของข้าพระองค์" "ขอทรงเพิ่มสติปัญญาของข้าพระองค์" เรามักจะอธิษฐานขอในสิ่งเหล่านี้ แต่ครั้งสุดท้ายที่คุณขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของคุณที่เพิ่มขึ้นคือเมื่อไหร่ครับ จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากไปกว่าที่จะบอกเกี่ยวกับคริสตจักรของคุณว่า "ความรักของทุกคนที่มีให้กันและกันกำลังเพิ่มขึ้น!" ให้เราอธิษฐานและทำในสิ่งที่จะทำให้มีความรักมากขึ้นนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอให้ความรักของพระองค์เติมเต็มข้าพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถแบ่งปันความรักกับคนต้องการความรักในแต่ละวัน ขอให้ความรักนี้เติบโตและเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นเห็นผลได้อย่างง่ายดาย และรู้ว่ามันเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อความรักที่เทลงมาของพระองค์ที่ได้แบ่งกับข้าพระองค์ อธิษฐานผ่านอำนาจของพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ความรักของข้าพระองค์เพิ่มมากขึ้น! ในพระนามพระเยซูคริสต์ เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น