ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่ "โหดร้าย แก่งแย่งกัน" ของเรา การแข่งขันเพื่อที่จะได้อยู่เหนือคนอื่น และปล่อยให้คู่แข่งของเราตกลงไปกองข้างล่าง พระเจ้าพูดทั้งคำว่า "โอ้!" และ "วิบัติ" พระองค์บอกให้เราหยุด และให้ตระหนักว่าคุณค่าในแผ่นดินพระองค์นั้นแตกต่างจากคุณค่าทางโลก — ไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นโดยไม่มีการรับใช้ พระองค์ยังเตือนเราด้วยว่าพระองค์จะทำลายเรา ถ้าเราไม่สนใจการมองคุณค่าแบบที่พระองค์มอง โดยการวางตัวเหนือกว่าผู้อื่น หรือการใฝ่หาความสำเร็จของตัวเองโดยไม่สนใจจริยธรรมของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เมตตา ยิ่งใหญ่และผู้มีความชอบธรรม ขอทรงโปรดสร้างความเข้มแข็งให้ข้าพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถทนต่อสิ่งล่อใจที่จะทำลาย การโกงและการโกหกเพื่อให้ได้ก่อน พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการที่จะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ มีนิสัยดีและเป็นพระพรอย่างแท้จริง ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะเห็นการหลอกลวงใดๆ ในหัวใจของตัวเอง และให้ข้าพระองค์ทำดีกับคนอื่นๆ เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทำต่อข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น