ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าทรงเป็นช่าง? ที่สำคัญกว่านั้นคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของพระองค์? พระเจ้าออกแบบสร้างเราอย่างสวยงามเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างสวยงามสำหรับการทำสิ่งที่ดี! ดังนั้นขออย่าให้ใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารซาตาน มาทำให้เราเชื่อว่าเราไม่มีค่าต่อผู้อื่นหรือต่อพระเจ้า เรามีชีวิตเพราะพระคุณพระองค์ ซึ่งพระองค์จะทำให้มีผลงานศิลปะชิ้นเอกของพระองค์มากขึ้นในโลกนี้! ขอใช้ชีวิตให้สมกับที่พระเจ้าเห็นว่าเรามีค่ามากนะครับ

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระบิดาที่รัก ที่ทรงรู้จักข้าพระองค์และสร้างข้าพระองค์ขึ้นใหม่อีกครั้งโดยพระคุณของพระองค์ในพระเยซู ขอทรงใช้ข้าพระองค์ให้ทำตามความต้องการของพระองค์ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปหาคนที่เหมาะสม เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถสอนพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อธิษฐานในพระนามพระเยซู พระนามที่เปี่ยมไปด้วยพระคุณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น