ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราใช้ชีวิตแบบพระเยซูที่เต็มไปด้วยความรัก เราก็มั่นใจได้แบบพระเยซู ตอนที่เราต้องเผชิญหน้ากับความตายและยืนต่อหน้าพระเจ้าในวันพิพากษา ความมั่นใจของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามของเรา แต่ขึ้นอยู่กับองค์เจ้าชีวิตของเรา ความรักของพระองค์ไม่ใช่แค่ไถ่เรา แต่ยังเปลี่ยนแปลงเราด้วย ความรักของพระองค์ไม่ใช่เป็นแค่ของขวัญให้กับเรา แต่ยังเป็นของขวัญให้กับคนอื่นผ่านทางเราด้วย เรามีความมั่นใจได้ก็เพราะชีวิตของพระเยซูอยู่ในเราตลอดไปจนถึงวันที่เราจะยืนกับพระองค์ต่อหน้าพระบิดาของเรา

Thoughts on Today's Verse...

When we live lovingly like Jesus did, we can have the same confidence in the face of death and before God in judgment. Our confidence is not in our efforts, but in our Savior. His love has not only redeemed us, it has changed us. His love is not only a gift to us, but it is a gift through us. We can be confident because we know that Jesus' life is present in us until we can stand with him in the presence of our Father.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับพลังที่จะรักคนอื่น ขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่เกิดจากความรักที่พระองค์ให้ พระองค์ยอมทำหลายสิ่งเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับพระคุณแห่งความรักของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy Father, thank you for the power to love others. Thank you for the confidence your love gives me. You have done so much to save me. Thank you for your loving grace. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 4:17

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change