ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราใช้ชีวิตแบบพระเยซูที่เต็มไปด้วยความรัก เราก็มั่นใจได้แบบพระเยซู ตอนที่เราต้องเผชิญหน้ากับความตายและยืนต่อหน้าพระเจ้าในวันพิพากษา ความมั่นใจของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามของเรา แต่ขึ้นอยู่กับองค์เจ้าชีวิตของเรา ความรักของพระองค์ไม่ใช่แค่ไถ่เรา แต่ยังเปลี่ยนแปลงเราด้วย ความรักของพระองค์ไม่ใช่เป็นแค่ของขวัญให้กับเรา แต่ยังเป็นของขวัญให้กับคนอื่นผ่านทางเราด้วย เรามีความมั่นใจได้ก็เพราะชีวิตของพระเยซูอยู่ในเราตลอดไปจนถึงวันที่เราจะยืนกับพระองค์ต่อหน้าพระบิดาของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับพลังที่จะรักคนอื่น ขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่เกิดจากความรักที่พระองค์ให้ พระองค์ยอมทำหลายสิ่งเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับพระคุณแห่งความรักของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น