ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักแบบพระเยซู เราก็สามารถมีความมั่นใจแบบเดียวกันกับที่พระองค์มีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตาย และต่อหน้าการตัดสินของพระเจ้า ความมั่นใจของเราไม่ไ้ขึ้นอยู่กับความพยายามของตัวเราเอง แต่ขึ้นอยู่กับองค์พระผู้ช่วยให้รอด ความรักของพระองค์ไม่เพียงแต่ไถ่เราเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงเราด้วย ความรักของพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นของขวัญแก่เราเท่านั้น แต่ยังเป็นของขวัญที่จะผ่านทางเราด้วย เราสามารถมั่นใจเพราะเรารู้ว่าชีวิตของพระเยซูอยู่ในเรา จนกว่าจะถึงวันที่เรายืนกับพระองค์ต่อหน้าพระบิดาของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับพลังในการรักคนอื่น ขอบพระคุณสำหรับความมั่นใจในความรักที่พระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ พระองค์ทรงกระทำอย่างมากมายเพื่อช่วยข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับพระคุณพระเมตตาของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น