ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรัก! ในสัปดาห์ของวันวาเลนไทน์ เราต้องระลึกถึงความหมายที่แท้จริงของความรัก ถ้าไม่มีแรงจูงใจและการแสดงออกของความรัก กิจกรรม "คริสเตียน" ก็เป็นแค่ "กิจกรรม" มากกว่าสิ่งที่คริสเตียนควรทำ ความรักคือการแสดงออกถึงลักษณะของพระคริสต์และการที่พระองค์อยู่ในชีวิตของเราผ่านการกระทำที่ทำเพื่อคนอื่นๆ ดังนั้นอย่าได้หลงลืมสิ่งนี้ไปนะครับ หลายคนลืมยาที่จำเป็นสำหรับความรักในแต่ละวัน จึงมักหลงหายไปกับความสัมพันธ์แบบวันต่อวัน ขอให้เรารักตลอดทั้งปีและแสดงตัวให้เห็นว่าเราเป็นสาวกของพระเยซู (ยอห์น 13:34-35)

คำอธิษฐาน

พระบิดาบนสวรรค์ ขอบพระคุณมากสำหรับการแสดงความรักของพระองค์ผ่านมาในพระเยซู ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รักเช่นเดียวกับที่พระองค์ทำ — คือ ไม่เห็นแก่ตัว เสียสละ และรักอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้อื่นรู้ถึงความรักของพระองค์ผ่านการกระทำของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น