ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณรู้ไหมว่าพระเจ้านั้นเป็นศิลปินตัวยง ที่สำคัญกว่านั้น คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของพระองค์ พระเจ้าออกแบบเราอย่างสวยงามให้มีประโยชน์สำหรับการทำสิ่งที่ดีๆ ดังนั้น อย่าให้ใคร โดยเฉพาะมารตนนั้น มาหลอกให้เราหลงเชื่อว่าเราไม่มีค่าอะไรกับใครทั้งนั้นแม้กับพระเจ้าด้วย เพราะพระคุณของพระองค์ ทำให้ชีวิตของเราเป็นผืนผ้าผืนใหญ่ที่พระองค์จะโชว์ผลงานชิ้นเอก ให้มีมากยิ่งๆขึ้นในโลกนี้ ขอให้ใช้ชีวิตให้สมกับที่พระเจ้าเห็นว่าเรามีค่า

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบคุณที่รู้จักข้าพเจ้าและสร้างข้าพเจ้าขึ้นใหม่โดยพระคุณของพระองค์ในพระเยซู โปรดใช้ข้าพเจ้าให้ทำตามความต้องการของพระองค์ และโปรดนำข้าพเจ้าไปเจอะเจอกับคนที่ใช่ เพื่อจะได้สอนพวกเขาได้อย่างเกิดผล อธิษฐานในนามของพระเยซูผู้เปี่ยมไปด้วยพระคุณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น