ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความผิดพลาดครั้งใหญ่ๆ ของผมมักจะเกิดขึ้นตอนเร่งรีบ ตอนที่ผมไม่ใช้เวลาอธิษฐาน เพื่อคิดไตร่ตรองว่าจะทำอะไรหรือพูดอะไร แม้ว่าความสุขุมรอบคอบกับความเข้าใจจะเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของประทานจากพระเจ้าด้วย ของประทานนี้ไม่ได้มาตามที่เราอยากให้มี แต่มาจากการแสวงหา ไว้วางใจ และการรอคอยการทรงนำของพระเจ้าอย่างอดทน รวมทั้งการการใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ในแบบที่พระองค์ต้องการด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะเป็นแค่ "ตัวละคร" ที่ขาดความเข้าใจที่แท้จริง มากกว่าที่จะเป็นคนที่พระองค์ต้องการ ขอทรงโปรดยกโทษที่ข้าพระองค์มีความต้องการที่เห็นแก่ตัวที่แสดงให้คนอื่นเห็น ข้าพระองค์สารภาพว่าบางครั้งข้าพระองค์ต้องการเป็นคนฉลาด เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปมากกว่าที่จะเป็นคนที่สุขุมรอบคอบ มีความเข้าใจ และซื่อสัตย์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ที่จะมองทะลุผ่านการล่อลวงของการรีบเร่ง และพบทางแห่งความสัตย์ซื่อของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น