ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความกลัวมีหลายอย่าง บางอย่างก็สมเหตุสมผล แต่บางอย่างก็เป็นแค่จินตนาการ บางอย่างก็ไร้สาระสิ้นดี ขอบคุณที่เราคริสเตียน ไม่ต้องกลัวกับเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญมากที่ไม่มีใครหนีพ้น คือการพิพากษาของพระเจ้า เพราะความรักของพระเจ้าช่วยกู้เรา ให้กำลังเรา อวยพรเรา ทำงานในเรา และสัมผัสจิตใจคนอื่นๆ ผ่านทางเรา ยิ่งกว่าสิ่งใด การได้พบกับความรักของพระเจ้า สามารถไล่ความกลัวออกไปจากใจเราได้ เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าคิดยังไงกับเรา พระองค์เป็นพ่อที่รักเราและอยากพาเรากลับบ้าน

Thoughts on Today's Verse...

There are many kinds of fear. Some of these are legitimate. Others are imagined. Still others are irrational. Thankfully, as Christians, we don't have to be afraid of the one crucial event in our life — judgment. God's love saves us, empowers us, blesses us, works in us, and touches others through us. Most of all, having experienced this love, we can cast fear out of our hearts because we know where we stand with God. He is our loving Father who longs to bring us home!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยม พระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ พระองค์บริสุทธิ์แบบไร้เทียมทาน พระองค์ทั้งชอบธรรมและยุติธรรมในการจัดการกับคนของพระองค์ และเหนือสิ่งอื่นใด พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอบคุณที่พระองค์ไม่ได้จัดการกับข้าพเจ้าตามความบาปที่ข้าพเจ้าทำ ตรงกันข้าม พระบิดาเจ้าข้า พระองค์กลับเมตตาและอวยพรข้าพเจ้าด้วยพระคุณที่ไถ่และเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้า ความรักของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจที่จะมีชีวิตเพื่อพระองค์ และรอคอยวันที่จะได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ จนกว่าจะถึงวันนั้น ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy, majestic, and awesome God, you are mighty in your strength. You are holy beyond comparison. You are righteous and fair in your dealings with your people. Most of all, dear Father, I thank you because you do not deal with me as my sins deserve. No, O God, you deal with me graciously, blessing me with your redeeming and transforming grace. Your love gives me confidence to live for you and to await the day I stand before you. Until that day I offer you my thanks and praise in Jesus' holy name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 4:18

ความคิดเห็น