ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราสามารถใช้คำพูดของเราให้ดูน่ารัก เราสามารถใช้คำพูดของเราให้น่าประทับใจ เราสามารถใช้คำพูดของเราที่จะชนะการขัดแย้ง เราสามารถใช้คำพูดของเราที่จะปกป้องตัวเอง เราสามารถใช้คำพูดของเราที่จะโกหกและบิดเบือน เราสามารถใช้คำพูดของเราที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่าง แต่พระเจ้าต้องการให้เราใช้คำพูดของเราที่จะอวยพร ดังนั้นเมื่อเราพูด ถ้าคำพูดของเราไม่ได้อวยพรและเป็นประโยชน์ต่อคนที่ฟังโดยตรง เราก็ไม่ควรพูดอะไร ยายผมพูดถูกนะครับ ท่านบอกว่า "ถ้าคุณพูดในสิ่งที่ดีไม่ได้ ก็อย่าพูดอะไรเลย"

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอทรงโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในวันนี้เพื่อที่ข้าพระองค์จะพูดคำที่อวยพรครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่ข้าพระองค์พบเจอ เมื่อข้าพระองค์เปิดปากที่จะพูด ข้าพระองค์ต้องการเป็นคนพูดความจริง มีความรัก ใจดีและมีความเมตตา ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์นำมาใช้ในการรับใช้พระองค์ และเพื่อพระสิริของพระองค์วันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น