ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณหันไปหาสิ่งใดเพื่อดับกระหายฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ ผมเชื่อมั่นเลยว่า นิสัยชั่วๆรวมทั้งความบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่ไปเที่ยววิ่งไล่ล่าสิ่งอื่นๆ แทนที่จะแสวงหาพระเจ้า เพื่อดับกระหายฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ พระองค์เป็นแหล่งของความชื่นฉ่ำ ความพึงพอใจ และความบริบูรณ์ทางฝ่ายจิตวิญญาณที่เที่ยงแท้และยั่งยืนเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น ให้เรามาแสวงหาพระเจ้ากันเถอะ ให้รู้ว่ามีแต่พระองค์เท่านั้นที่สามารถดับกระหายฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้

Thoughts on Today's Verse...

Where do you turn to have the thirst of your soul slaked? I firmly believe that many addictive habits and sins are the result of pursuing things to satisfy this thirst in our soul by some means other than seeking God. He is the only source of true and lasting refreshment, satisfaction, and fulfillment. Let's pursue God, knowing that only he can satisfy the desire of our souls.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณจริงๆ ที่พระองค์ใส่ใจว่าจิตวิญญาณของข้าพเจ้าหิวกระหายในสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนไหนดับได้ ขอบคุณที่พระองค์ให้น้ำแห่งชีวิตผ่านมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อดับกระหายสิ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีแหล่งไหนที่สามารถดับกระหายของข้าพเจ้าได้ มีแต่หลอกลวงทั้งสิ้น เพื่อข้าพเจ้าจะได้ดับกระหายของข้าพเจ้าจากแหล่งที่ใช่และได้รับการเติมเต็มอย่างบริบูรณ์ในพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, O God, that you care that my soul thirsts with superhuman thirst. Thank you for providing your Living Water through the Holy Spirit to satisfy this longing deep within my soul. Help me see the deceptiveness of every false source of satisfaction so that I can find my thirst properly and fully satisfied in you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เยเรมีย์ 2:12-13

ความคิดเห็น