ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณหันไปหาสิ่งใดเพื่อดับความกระหายทางจิตวิญญาณของคุณครับ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำจนติดเป็นนิสัยและบาปเป็นผลมาจากการใฝ่หาสิ่งที่จะตอบสนองความกระหายในจิตวิญญาณของเรา แทนที่จะแสวงหาพระเจ้า พระองค์เป็นแหล่งของความชื่นฉ่ำ ความบริบูรณ์ทางจิตวิญญาณที่แท้จริงและยั่งยืน ให้เราลองแสวงหาพระเจ้ารู้นะครับ ให้รู้ว่ามีเพียงพระองค์เท่านั้นที่สามารถตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของเราได้

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอบพระคุณ ที่พระองค์ใส่ใจว่าจิตวิญญาณของข้าพระองค์หิวกระหายในสิ่งที่หาไม่ได้ในมนุษย์ขอบพระคุณที่ให้น้ำแห่งชีวิตของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อตอบสนองความปรารถนาที่อยู่ลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เห็นการหลอกลวงของทุกแหล่งที่มาของความพึงพอใจที่ผิดๆ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้พบกับความกระหายอย่างเหมาะสมและได้รับการเติมเต็มอย่างเต็มที่ในพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น