ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดที่เต็มไปด้วยความจริงมีความถูกต้อง คำพูดในความรักสามารถเป็นพระพรได้ แต่ถ้าพูดความจริงด้วยความรักคือการไถ่: คำพูดเช่นนี้อวยพรผู้ที่ได้ยินและทำให้ผู้พูดเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ การพูดความจริงด้วยความรักไม่ง่าย แต่มันคุ้มค่านะครับ! มองไปที่พระเจ้า และดูสิครับว่าพระองค์เจ็บปวดแค่ไหน ที่จะพูดคำของพระองค์ด้วยความรักโดยการส่งพระเยซูมา แต่ในขั้นตอนของการเสียสละของพระคำนั้น พระองค์ได้ช่วยเราให้รอด และเผยให้เห็นใจที่มีพระคุณ ความเมตตา และความรักของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

Truthful words are accurate. Words spoken in love can be a blessing. But truth spoken in love is redemptive: this kind of speech blesses those who hear it and matures those who speak it. While speaking the truth in love is often not easy, it's worth it! Look at God and see how painful it was to speak his Word in love by sending Jesus. But in the process of that one sacrificial Word, he has saved us and revealed his heart of grace, mercy, and love.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอให้ข้าพระองค์พูดความจริงด้วยความรัก ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์พูด "ความจริงที่เจ็บปวด" เพื่อที่จะเอาชนะความขัดแย้ง เพื่อที่จะทำร้ายความรู้สึก หรือเพื่อสร้างความประทับใจให้คนอื่นๆ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์พูดเกินจริง บิดเบือน หรือโกหก ข้าพระองค์ต้องการคำพูดของข้าพระองค์เป็นคำง่ายๆ และอ่อนโยน เป็นความจริงและความรัก ข้าพระองค์ต้องการให้คนอื่นเห็นพระคุณของพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์พูดกับพวกเขา อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ พระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy God, may the words I speak be truthful and loving. Please forgive me when I have told the "painful truth" to win arguments, to hurt feelings, or to impress others. Please forgive me for the times I exaggerated, distorted, or lied. I want my words to be simple and tender, truthful and loving. I want others to see your grace in the way I speak to them. In the name of my Savior, Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 4:15

ความคิดเห็น