ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดที่เต็มไปด้วยความจริงมีความถูกต้อง คำพูดในความรักสามารถเป็นพระพรได้ แต่ถ้าพูดความจริงด้วยความรักคือการไถ่: คำพูดเช่นนี้อวยพรผู้ที่ได้ยินและทำให้ผู้พูดเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ การพูดความจริงด้วยความรักไม่ง่าย แต่มันคุ้มค่านะครับ! มองไปที่พระเจ้า และดูสิครับว่าพระองค์เจ็บปวดแค่ไหน ที่จะพูดคำของพระองค์ด้วยความรักโดยการส่งพระเยซูมา แต่ในขั้นตอนของการเสียสละของพระคำนั้น พระองค์ได้ช่วยเราให้รอด และเผยให้เห็นใจที่มีพระคุณ ความเมตตา และความรักของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอให้ข้าพระองค์พูดความจริงด้วยความรัก ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์พูด "ความจริงที่เจ็บปวด" เพื่อที่จะเอาชนะความขัดแย้ง เพื่อที่จะทำร้ายความรู้สึก หรือเพื่อสร้างความประทับใจให้คนอื่นๆ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์พูดเกินจริง บิดเบือน หรือโกหก ข้าพระองค์ต้องการคำพูดของข้าพระองค์เป็นคำง่ายๆ และอ่อนโยน เป็นความจริงและความรัก ข้าพระองค์ต้องการให้คนอื่นเห็นพระคุณของพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์พูดกับพวกเขา อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น