ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับพระเจ้าของเราคือ พระองค์มีความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจมาก นี่คือความจริงแม้ในขณะที่เราได้ "ทำพลาดครั้งใหญ่" ในความเป็นจริง เมื่อเราทำบาปพระองค์ปรารถนาที่จะให้อภัยและชำระเรา ไม่ใช่ประณามและลงโทษ พระคุณของพระองค์เข้ามาหาเมื่อเราเสียใจอย่างรวดเร็ว และทรงเปลี่ยนใจด้วยการให้อภัย การชำระและการไถ่ถอน

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก เมื่อข้าพระองค์บาป ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้เห็นความบาปของข้าพระองค์เหมือนที่พระองค์เห็น ขอทรงช่วยให้ใจของข้าพระองค์รู้สึกผิดในความบาปเมื่อข้าพระองค์ดื้อกับพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะมีใจแข็งกระด้างหรือเพิกเฉยต่อพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์อยากจะขอบคุณค่าใช้จ่ายราคาแพงที่พระองค์จ่ายเพื่อไถ่ เพื่อที่จะให้อภัย และชำระข้าพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น