ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราร้องเพลง "โอ ฉันรักพระเยซู" พระเยซูถามกลับมาว่า เรารักพี่น้องในพระคริสต์อย่างไร เราไม่สามารถรักพระเจ้าได้ถ้าเรายังไม่รักคนที่อยู่รอบข้างเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ใจแคบ หรือไม่ยกโทษให้กับคนที่ต้องการความเมตตาจากข้าพระองค์ ข้าพระองค์ตระหนักว่าเมื่อข้าพระองค์ไม่รักพี่น้องในพระคริสต์ ข้าพระองค์ก็ไม่น่ารักสำหรับพระองค์ ขอทรงโปรดอวยพระพรที่ข้าพระองค์จะกลับไปคืนดีกับพี่น้องคริสเตียนที่มีปัญหาด้วย ขอทรงโปรดช่วยให้สายสัมพันธ์ที่ได้รับการฟื้นฟูเหล่านี้ เป็นสิ่งที่นำพระสิริมาสู่พระองค์และเป็นที่หนุนใจแก่คริสตจักรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น