ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

รักแท้เกี่ยวข้องกับความเกลียดชัง รักแท้หมายความว่าเราเกลียดชังความชั่ว เราเกลียดที่ความชั่วมันคืบคลานเข้ามาอยู่ในหัวใจของเรา และทำลายความสัมพันธ์ของเรา เราเกลียดผลกระทบของความชั่วต่อคนที่เรารัก เราถูกขับไล่โดยการทำลาย ที่มาจากความชั่วที่มีผลในชีวิตของคนที่อ่อนแอหรือไม่มั่นคง ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำเพื่อคนที่เรารักคือการยึดมั่นกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีและอยู่ห่างไกลจากความชั่วร้าย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นแหล่งที่มาของความดีและความชื่นชมยินดีในครอบครัวของข้าพระองค์และเพื่อนของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ ที่จะเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดี และให้ความกล้าหาญที่จะไล่ตามด้วยความรัก ขอทรงโปรดปกป้องข้าพระองค์จากสิ่งชั่วร้ายและยกโทษให้ข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ได้ทำตามการล่อลวงของซาตาน ขอทรงโปรดปกป้องผู้ที่ข้าพระองค์รักจากผลกระทบของการตัดสินใจที่เห็นแก่ตัวและความชั่วร้ายของข้าพระองค์ ขอทรงชำระและทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ เพื่อที่ชีวิตของข้าพระองค์จะบริสุทธิ์และเป็นของพระองค์ทั้งหมด อธิษฐานในพระนามของพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ องค์พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น