ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายคนเป็นพระพรในชีวิตของเรา มันไม่สำคัญหรอกว่าเราจะโทรศัพท์ถึงพวกเขา อีเมล์หนุนน้ำใจหรือไปหาพวกเขาตัวต่อตัว เวลาที่เรานึกถึงพวกเขา เราก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขา ขอให้เราทำตามตัวอย่างของเปาโล และให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นเหตุผลที่เราขอบคุณพระเจ้า

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต ขอบพระคุณสำหรับ (ใส่ชื่อคนหลายๆ คนที่เป็นพระพรในชีวิตคุณ) พวกเขาเป็นพระพรในหลายๆ ทางในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขออธิษฐานที่พระองค์จะอวยพรชีวิตของพวกเขาด้วยพระคุณ ฤทธิ์อำนาจ และพระวิญญาณของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น