ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่ควรแปลกใจที่คนที่ยังไม่เชื่อรอบตัวเรามีความคิดในการมองคุณค่าที่แตกต่างกันจากเรา เพราะจริงๆ แล้วแม้แต่ดาวแต่ละดวง มันก็ไม่ประหลาดใจเลย ที่รู้ว่าตัวมันเองส่องแสงสว่างในความมืดอันกว้างใหญ่ที่อยู่รอบข้างมัน คุณเห็นไหมครับว่าดวงดาวและการเป็นสาวกของพระเยซูมีวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐานเหมือนกันคือ: ส่องแสงสว่างของเราในความมืด ไม่ว่าความมืดจะใหญ่แค่ไหนก็ตาม!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์ทำได้เพียงรอคอยอย่างมีความหวังถึงวันที่ข้าพระองค์จะได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ และยืนอยู่กับพระองค์ ขอทรงโปรดให้ความกล้าหาญและความซื่อสัตย์แก่ข้าพระองค์ ที่จะเป็นแสงสว่างแก่คนรอบข้างที่อยู่ในความมืด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น