ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สังเกตไหมว่าเรื่องไหนที่เราคิดว่าสำคัญ เรามักจะจู้จี่จุกจิกกับมัน แต่ถึงจะสำคัญแค่ไหนก็ไม่สำคัญมากไปกว่าเรื่องของความเชื่อหรอก ดังนั้นบ่อยครั้งที่เราทุ่มเถียงกัน เรากลับลืมประเด็นที่สำคัญที่สุดนี้ไป ในยุคแรกนั้น คนมักจะทุ่มเถียงกันเรื่องคนยิวกับคนต่างชาติ เน้นเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ และวัฒนธรรม แต่ความจริงแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ การแสดงให้โลกเห็นว่าถึงจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่เราก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในพระคริสต์ มันน่าสนใจที่ว่า โลกทุกวันนี้ การสื่อสารล้ำหน้าไปมาก แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็ยังเป็นเรื่องเดิมเหมือนกับเมื่อสองพันปีก่อน คือ ความเชื่อที่แสดงออกด้วยความรัก

Thoughts on Today's Verse...

Ever notice how we get to fussing about things that are important, but still aren't the most important things of our faith. So often when we get to fighting the most important thing of all gets lost. In the first century, this fight often had to do with Jew/Gentile issues. While race, culture, and heritage are important, what really is most important is showing to the world that we can value cultural and racial diversity in each other and still find our unity in Christ. In our high tech world today, isn't it interesting that the most important issue is the same as it was two thousand years ago — faith displaying itself in loving action.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดช่วยให้พวกเราทลายกำแพงแห่งการแตกแยกลง โปรดยกโทษให้กับความใจแคบและความมีอคติต่อกัน โปรดกระตุ้นเราให้พยายามทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในโลกนี้เหมือนกับในสวรรค์ ในนามพระเยซู ผู้สละชีพเพื่อไถ่เราจากบาปในโลกนี้ อาเมน

My Prayer...

Dear Lord, please help us tear down every wall that divides and separates your people. Forgive us for our prejudice toward and against each other. Stir in us a deep longing to share the unity of heaven* in our world today. In the name of Jesus, the atoning sacrifice for all the peoples of the world, I ask this. Amen.


* Notice the unity of heaven, where folks from every nation, tribe, people, and language worship together in joyous praise (Revelation 7:9-12).

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 5:6

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change