ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สังเกตไหมว่าเรื่องไหนที่เราคิดว่าสำคัญ เรามักจะจู้จี่จุกจิกกับมัน แต่ถึงจะสำคัญแค่ไหนก็ไม่สำคัญมากไปกว่าเรื่องของความเชื่อหรอก ดังนั้นบ่อยครั้งที่เราทุ่มเถียงกัน เรากลับลืมประเด็นที่สำคัญที่สุดนี้ไป ในยุคแรกนั้น คนมักจะทุ่มเถียงกันเรื่องคนยิวกับคนต่างชาติ เน้นเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ และวัฒนธรรม แต่ความจริงแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ การแสดงให้โลกเห็นว่าถึงจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่เราก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในพระคริสต์ มันน่าสนใจที่ว่า โลกทุกวันนี้ การสื่อสารล้ำหน้าไปมาก แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็ยังเป็นเรื่องเดิมเหมือนกับเมื่อสองพันปีก่อน คือ ความเชื่อที่แสดงออกด้วยความรัก

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดช่วยให้พวกเราทลายกำแพงแห่งการแตกแยกลง โปรดยกโทษให้กับความใจแคบและความมีอคติต่อกัน โปรดกระตุ้นเราให้พยายามทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในโลกนี้เหมือนกับในสวรรค์ ในนามพระเยซู ผู้สละชีพเพื่อไถ่เราจากบาปในโลกนี้ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น