ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับบางคน แค่ได้ยินเสี่ยวหนึ่งของข้อนี้ก็ใจแตกสลายแล้ว เพราะเขาต้องหวานอมขมกลืนกับคู่ที่ไม่สัตย์ซื่อของเขา พระเจ้าเกลียดชังความเจ็บปวด ความหายนะ ความสูญเสีย ความเศร้าโศก และร่างกายที่แตกสลาย ที่เกิดกับหลายๆคู่ ที่ต้องยอมหย่าร้างกัน เพื่อปกป้องร่างกายและจิตวิญญาณของเขาเอง ในโลกที่ละทิ้งกันนี้ พระเจ้าอยากให้เรารู้ว่า พระองค์เกลียดเมื่อเราละทิ้งคนอื่น ให้พวกเรามาทำตามมาตรฐานของพระเจ้าและความบริสุทธิ์ของพระองค์กันเถอะ อย่าปล่อยให้จิตวิญญาณของเราเสื่อมไปเพราะความเห็นแก่ตัวและความเคียดแค้น อย่าละทิ้งความเชื่อในพระเจ้าด้วยการทำต่อคนใกล้ชิดด้วยความชิงชัง ในโลกที่ผู้คนใจแตกสลายเพราะการหย่าร้าง ให้เราไปหาพวกเขา ไปรวบรวมพวกเขาและนำกลับมาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า เพื่อที่พวกเขาจะได้รับการเยียวยารักษา

Thoughts on Today's Verse...

For some, hearing the mere mention of this verse wrecks their soul because of what they have endured from an abusive spouse. God hates the pain, damage, loss, sorrow, and physical damage that lies behind many who must leave their marriage for spiritual and physical protection. In a throw-away world, God wants us to know that he hates it when we throw away people unnecessarily and break lives through our unrighteousness behaviors. Let's call each other to God's standard, to God's holiness. Let's not let our spirits be corrupted by selfishness and resentment. Let's not break faith with God by treating those closest to us with contempt, neglect, or abuse. And in a world where people get broken by what causes divorce, and the consequences of divorce, let's go find them, include them, and bring them home to God's family for healing.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดให้เรามีคำพูดที่เชื่อถือได้ มีความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ และมีชีวิตที่รักษาคำมั่นสัญญาที่เราให้กับพระองค์และกับคนอื่นๆ ขอบคุณสำหรับตัวอย่างที่ดีจากคนของพระองค์ ที่มีชีวิตคู่ที่สุดยอดมาก โปรดอวยพรข้าพเจ้าและครอบครัวที่จะปูทางแบบอย่างของความสัตย์ซื่อให้กับคนรุ่นหลังต่อๆไป นอกจากนั้น พระบิดาที่รัก โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะนำคนที่ใจแตกสลายและผิดหวังต่อชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเหล่านั้น กลับบ้านมาหาพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, please make our words strong, our commitments lasting, and our lives faithful to the promises we make to you and to each other. Bless those whose hearts have been shattered by spouses who have treated them unfairly or abusively or unfaithfully. Thank you for the great example of so many of your people who have had incredibly strong marriages. Bless me and my house with a legacy of faithfulness that lasts for generations to come. In addition, dear Father, please use me to comfort, bless, and welcome those who have been broken and disheartened in marriages that were hurtful, harmful, and life-shattering. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มาลาคี 2:16

ความคิดเห็น