ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่ละทิ้งกัน พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าพระองค์ไม่ชอบเมื่อเราละทิ้งคนอื่น ขอให้เราบอกกันและกันให้ใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้า ตามความบริสุทธิ์ของพระองค์ ขออย่าให้จิตวิญญาณของเรามีความเห็นแก่ตัวและความเคียดแค้น ขออย่าละทิ้งความเชื่อในพระเจ้าโดยการปฏิบัติต่อผู้ที่ใกล้เราด้วยความชิงชัง ในโลกที่ผู้คนถูกทำลายเพราะการหย่าร้าง ให้เราไปหาพวกเขา พาพวกเขาและนำพวกเขากลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวของพระเจ้าเพื่อที่พวกเขาจะได้รับการรักษา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอให้เรามีคำพูดที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นที่ยั่งยืน และมีชีวิตที่ซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาที่เรามีต่อพระองค์ และต่อกันและกัน ขอบพระคุณสำหรับตัวอย่างที่ดีของหลายๆ คนที่มีชีวิตแต่งงานที่เข้มแข็งมาก ขอทรงอวยพรข้าพระองค์และครอบครัวของข้าพระองค์ที่จะมีการส่งต่อความซื่อสัตย์ที่มั่นคงถึงรุ่นต่อๆ ไป พระบิดา นอกจากนี้ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะนำผู้ที่เจ็บปวดและท้อแท้ในการแต่งงานที่ล้มเหลว กลับบ้านมาหาพระองค์ด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น