ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สังเกตไหมครับว่าบางทีเราก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ดูเหมือนจะสำคัญ แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดของความเชื่อของเรา ดังนั้นบ่อยครั้งเมื่อเรามัวแต่สู้กัน เราก็ได้สูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไป ในทศวรรษแรกคนก็ทุ่มเถึยงกันเรื่องปัญหาชาวยิวกับชาวต่างชาติ ในขณะที่เรื่องของชาติพันธุ์ วัฒนธรรม เชื้อสาย เป็นเรื่องสำคัญ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการแสดงให้โลกเห็นว่าเราเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกันและกัน และยังมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์ได้ด้วย น่าแปลกไหมครับ ที่ในโลกของเทคโนโลยีทุกวันนี้ ก็ยังมีปัญหาเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อสองพันปีที่แล้ว เราเห็นถึงความเชื่อได้ในการกระทำที่เป็นความรัก

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต ขอทรงโปรดช่วยเราทำลายกำแพงที่แยกเราออกจากพระองค์ ขอทรงยกโทษที่เรามีความชั่วช้าและอคติต่อกันและกัน ขอทรงฟื้นใจเราให้อยากร่วมแบ่งปันความเป็นหนึ่งเดียวกันในแผ่นดินสวรรค์ในโลกของเราวันนี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์ ผู้เสียสละที่ทรงไถ่บาปแก่คนทั้งปวงในโลกนี้ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น