ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชัยชนะ! เราชนะ! เมื่อคุณเปิดหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์ หนังสือวิวรณ์ที่เป็นข้อความบอกว่า คริสเตียนชนะเพราะพระเยซูทรงเป็นผู้พิชิตที่แท้จริง ไม่ว่าการต่อสู้ของคุณจะเป็นอย่างไรในตอนนี้ ขอให้จำไว้ว่าในท้ายที่สุดเราชนะ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ขอบพระคุณสำหรับการรักษาชัยชนะที่ดีที่สุดสำหรับข้าพระองค์ ด้วยการที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะมาพร้อมกับชัยชนะในวันที่พระองค์ได้กำหนดไว้ แต่ข้าพระองค์ขออธิษฐานว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างมีชัยชนะเพื่อพระองค์ จนกว่าวันนั้นจะมาถึง อธิษฐานในพระนามพระเยซู กษัตริย์ผู้มีชัยชนะของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น