ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ ในโลกที่มีความหลากหลาย บางทีเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เลย เพราะเราอ่อนแอและอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ในช่วงเวลาที่เรามีความเชื่อง่ายๆ เราสามารถสงบได้โดยความยำเกรงและการพึ่งพาในพระผู้สร้าง ผู้ดูแลสิ่งอัศจรรย์ต่างๆ และเราสบายใจที่ชีวิตของเราอยู่ในมือของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

In a universe so incomparably vast, in a world so marvelously diverse, we can be paralyzed by our insignificance and impotence in the face of such staggering enormity. But in moments of simple faith, we can be calmed by our reverence and dependence on the Creator and Sustainer of such wonders and find great comfort that our lives are in his hands.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและอัศจรรย์ ขอบพระคุณที่รู้จักข้าพระองค์ แม้ว่าข้าพระองค์ไม่สามารถเข้าใจในสง่าราศีของพระองค์ได้ ข้าพระองค์ต้องการความรัก การดูแลการป้องกัน การอวยพร พระคุณ การให้อภัย และการอยู่ด้วยของพระองค์ หากไม่มีพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีอะไรที่มีความสำคัญยั่งยืน ขอพระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Almighty and wondrous God, thank you for knowing me even though I can't begin to comprehend your glory. I need your love, care, protection, blessing, grace, forgiveness, and presence. Without you, I have nothing of lasting significance. Please be near. In Jesus' name I humbly ask. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เปโตร 5:6-7

ความคิดเห็น