ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ ในโลกที่มีความหลากหลาย บางทีเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เลย เพราะเราอ่อนแอและอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ในช่วงเวลาที่เรามีความเชื่อง่ายๆ เราสามารถสงบได้โดยความยำเกรงและการพึ่งพาในพระผู้สร้าง ผู้ดูแลสิ่งอัศจรรย์ต่างๆ และเราสบายใจที่ชีวิตของเราอยู่ในมือของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและอัศจรรย์ ขอบพระคุณที่รู้จักข้าพระองค์ แม้ว่าข้าพระองค์ไม่สามารถเข้าใจในสง่าราศีของพระองค์ได้ ข้าพระองค์ต้องการความรัก การดูแลการป้องกัน การอวยพร พระคุณ การให้อภัย และการอยู่ด้วยของพระองค์ หากไม่มีพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีอะไรที่มีความสำคัญยั่งยืน ขอพระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น