ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีอะไรที่จะไม่หมดไป ไม่แตกหัก ไม่ตาย ไม่ตกยุค หรือไม่ต้องซ่อมบ้างครับ เราสามารถชื่นชมยินดีและขอบพระคุณ เพราะชีวิตและอนาคตของเราติดอยู่กับพระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และผู้สร้างโลกของเรา พระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าที่ดีเท่านั้น พระองค์ทรงดีกับเราด้วย แต่มากกว่าการที่ทรงดีกับเรา พระองค์ทรงรักเรา และความรักของพระองค์จะไม่หมดไป ไม่เก่าไป ไม่จางหายไป หรือต้องซ่อมแซมนะครับ

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้า ผู้ทรงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ให้พระคุณของพระองค์แก่ข้าพระองค์ พระองค์อวยพรข้าพระองค์ด้วยพระพรของพระองค์ และพระองค์ได้สัญญาว่าความรักของพระองค์สำหรับข้าพระองค์จะอยู่เกินกว่าเงาของข้าพระองค์ที่มีเพียงไม่กี่วันในโลกนี้ ขอบพระคุณสำหรับความเป็นนิรันดร์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ อาเมน หมายเหตุ: El Shaddai หมายความว่า "พระเจ้า" หรือ "พระเจ้าแห่งเทือกเขา"

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น