ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีสองอย่างที่พูดถึงในข้อนี้คือ หนึ่งพระเจ้าทรงดูแลเราและอวยพรให้เรามีสิ่งที่เราจำเป็นต่อเรามากที่สุด ประการที่สองพระเจ้าทรงสร้างเราสำหรับความสัมพันธ์: ความสัมพันธ์กับพระองค์และความสัมพันธ์กับสามีหรือภรรยา ก็ใช่นะครับที่ในมัทธิวบทที่ 19 และ 1 โครินธ์ บทที่ 7 เน้นว่าบางคนมีพรสวรรค์ที่จะเป็นโสด แต่โดยมากพระเจ้าสร้างเรามาให้เติมเต็มกับอีกคนหนึ่ง การแต่งงานและการมีสามีหรือภรรยาที่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นของขวัญจากพระเจ้า ขอให้เราใช้ชีวิตกับพวกเขาในแบบที่เห็นว่าพวกเขาเป็นของขวัญจากพระเจ้านะครับ!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์อยากขอบพระคุณสำหรับการดูแลความต้องการของข้าพระองค์ หลายครั้งที่ข้าพระองค์ในสิ่งที่ข้าพระองค์อยากได้ แต่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการ ขอบพระคุณที่ทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับข้าพระองค์ และไม่ใช่สิ่งที่ข้าพระองค์อยากได้! พระบิดา ในตอนนี้ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ปฏิบัติต่อคนที่สำคัญในชีวิตของข้าพระองค์เหมือนดังที่พวกเขาเป็นของขวัญจากพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น