ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความท้อใจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ความท้อใจเป็นส่วนหนึ่งของงานเพื่อพระเจ้า แน่นอนว่าความท้อใจเป็นสิ่งที่เกิดกับเราเมื่อเราตั้งใจทำดีเพื่อคนอื่น แต่ว่าการอวยพระพรที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือ พระองค์จะฟื้นฟูเรา ช่วยรักษาเรา กระตุ้นเตือนเราให้ระลึกถึงพระองค์ พระองค์ทำโดยผ่านคำพูดที่ให้กำลังใจจากเพื่อนของเรา ผ่านการที่พระองค์เองก็อยู่ในเรา ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านทางเพลงที่หนุนใจเราขึ้น ผ่านทางพระคัมภีร์และคำอธิษฐาน ดังนั้นถึงแม้ว่าร่างกายและจิตวิญญาณเราจะท้อแท้ อย่าให้เราล้มเลิกที่จะทำดี ถ้าเรารับใช้อย่างสัตย์ซื่อ มีวินัย และซื่อตรง พระคุณของพระเจ้าจะให้กำลังเราในการทำสิ่งที่พระองค์เรียกให้เราทำ

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์สารภาพว่าบางครั้งข้าพระองค์รู้สึกท้อใจและหมดกำลังใจในงานรับใช้เพื่อพระองค์และคนอื่นๆ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ปรับปรุงในเรื่องการนอน ออกกำลังกาย การกินอาการที่ดีต่อสุขภาพ และขอทรงให้กำลังข้าพระองค์ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ในชีวิต ขอทรงถ่อมใจข้าพระองค์ลงอย่างอ่อนโยน ในเวลาที่ข้าพระองค์ละเลยการดูแลสุขภาพทางจิตวิญญาณ ข้าพระองค์อยากที่จะรับใช้พระองค์อย่างเกิดผลและอย่างกระตือรือร้นในทุกวันของชีวิตพระองค์เจ้าข้า อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น