ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตกับความท้อแท้เป็นของคู่กัน แม้แต่งานรับใช้พระเจ้าก็ยังเกิดความท้อแท้ได้ ขนาดตั้งใจทำดีเพื่อคนอื่นก็ยังท้อแท้ได้ แต่พระพรของพระเจ้านั้นสุดยอดจริงๆ พระองค์จะฟื้นฟูเรา รักษาเรา และโหมกระพือเรา ผ่านทางคำพูดของเพื่อนที่ให้กำลังใจเรา ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเรา ผ่านทางเพลงที่หนุนใจเรา ผ่านทางพระคำและคำอธิษฐาน ดังนั้นถึงแม้ว่าร่างกายและจิตวิญญาณเราจะท้อแท้ ก็อย่าปล่อยให้มือตกลง ถ้าเรารับใช้อย่างสัตย์ซื่อ มีวินัย และซื่อตรง พระคุณของพระเจ้าจะเสริมกำลังให้เราทำในสิ่งที่พระองค์เรียกให้เราทำจนสำเร็จ

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าบางครั้งข้าพเจ้าก็รู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจตอนรับใช้พระองค์และคนอื่นๆ พระบิดาเจ้าข้า โปรดทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความสำคัญของการนอน การออกกำลังกาย หรือการกินที่ถูกหลักอนามัย และให้พลังที่จะปรับปรุงแก้ไขในเรื่องเหล่านี้ด้วย และในเวลาที่ข้าพเจ้าเพิกเฉยฝ่ายจิตวิญญาณ โปรดเตือนสติข้าพเจ้าอย่างใจเย็นๆด้วยเถิด พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าอยากที่จะรับใช้พระองค์อย่างกระตือรือร้นและเกิดผลในทุกๆวันของชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น