ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอยากให้อิสราเอลที่จะซื่อสัตย์กับพระองค์ แม้จะมีความไม่ซื่อสัตย์ในอดีต พระเจ้าให้อภัยคนของพระองค์ และหวังว่าพวกเขาจะได้รับการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้ง ในเมื่อพระเจ้าเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการนี้ในราคาที่สูงมาก เราควรจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างเดียวกันใช่ไหมครับ? แต่ขออีกอย่างหนึ่งครับ; ขอให้เราเป็นคนซื่อสัตย์ต่อกันและกัน และต่อพระเจ้าเป็นอันดับแรกเลยนะครับ!

คำอธิษฐาน

พระบิดาบนสวรรค์ พระเจ้าแห่งความเมตตา ขอทรงโปรดให้ใจที่ให้อภัยและมีความเห็นใจมากขึ้นและที่สำคัญนอกจากนี้ พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีใจที่ซื่อสัตย์ ที่จะไม่หลงไปจากคำมั่นสัญญาและคำสาบานที่ข้าพระองค์มีไว้กับพระองค์และกับคนอื่นๆ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น