ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ง่ายมากเลยนะครับ ที่เราจะโกรธเมื่อเพื่อนเราถูกรังแก เราพร้อมที่จะต่อสู้กับความอยุติธรรมเมื่อคนที่เรารักถูกทำร้าย พระเจ้าทรงเตือนเราว่าการนมัสการของเราไม่มีความหมายอะไร ถ้าเราไม่ได้ปกป้องผู้ที่อ่อนแอ ผู้ที่ด้อยกว่า ผู้ที่ถูกกดขี่และถูกลืม ไม่ได้มีแค่เพื่อนของเราเท่านั้นที่ต้องการความช่วยเหลือของเรา; แต่ยังมีผู้ที่ไม่มีเพื่อนที่ต้องการให้เราด้วย "ในการทำสิ่งที่ถูกต้อง" ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การเป็นคนดีและหลีกเลี่ยงความชั่วเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการดูแล การปลอบโยน และการหนุนน้ำใจผู้ที่ไม่มีใครเห็นความสำคัญด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ ที่เห็นแก่ตัวเกี่ยวกับเรื่องความรักและพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์สารภาพว่าการอยู่ใกล้คนที่เป็นเหมือนข้าพระองค์นั้นง่ายกว่า — คนที่มีลักษณะเหมือนข้าพระองค์ คิดเหมือนข้าพระองค์ แต่งกายเหมือนข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่ามีหลายคนในโลก รอบๆ ตัวข้าพระองค์ ที่ไม่มีเพื่อน ยิ่งไปกว่านั้นไม่มีคนปกป้อง ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ พระเยโฮวาห์ ที่ข้าพระองค์จะเห็นผู้ที่อยู่ในโลกของข้าพระองค์ที่พระองค์จะให้ข้าพระองค์ปกป้อง ให้กำลังใจและอวยพร อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change